เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พัฒน คอนซัลติ้ง ถูกก่อตั้งโดยมืออาชีพยุคใหม่ที่มีประสบการณ์ผ่านงานที่หลากหลายเช่น ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำ เช่น Deloitte นอกจากนี้ที่ปรึกษาของเรายังเคยผ่านประสบการณ์ในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศไทย เช่น พลังงาน พลังงานทดเเทน ธนาคาร ชิ้นส่วนยานยนต์ โรงเเรม ไอที และอีื่น ๆ อีกมากมาย

พัฒน คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจสำหรับบริษัททั้งในและต่างประเทศที่ประกอบกิจการและลงทุนในประเทศไทย โดยตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการเรื่องสำคัญด้านการบัญชี การตรวจสอบและรับรองบัญชี การวางระบบบัญชี การบริหารจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และการบริหารจัดการด้านภาษี    

ความท้าทายนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) ขาดทรัพยากรด้านบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒน คอนซัลติ้ง มองเห็นความท้าทายนี้และมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการบริหารกิจการอย่างประสบความสำเร็จได้โดยผ่านการมีข้อมูลที่สำคัญที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 

สำหรับพัฒน เรายึดถือ ค่านิยมหลัก ในการให้บริการดังนี้

ที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษาของเราผ่านการปฎิบัติงานจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยและระดับนานาชาติ และได้เคยให้คำปรึกษากับบริษัทที่พบเจอปัญหาที่หลากหลาย

ความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม

ความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ พัฒน คอนซัลติ้ง ทีมงานของเรายึดมั่นและจะให้คำปรึกษาที่ตรงไปตรงมา ช่วยลูกค้าแก้ปัญหาและยึดอยู่บนหลักการนี้เพื่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ทันต่อเวลา

การให้บริการอย่างทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องการ เพราะการตัดสินใจอันมีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจหลายครั้งมีความจำกัดทางด้านเวลา และเราเข้าใจถึงความเร่งด่วนของธุรกิจของท่าน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์