บริการที่ปรึกษาการลงทุน One-Stop Services

บริการที่ปรึกษาการลงทุน One-Stop Services

สำหรับผู้ประกอบหรือนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศไทย พัฒน คอนซัลติ้ง สามารถช่วยเหลือท่านได้โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ด้านการตลาด การเงิน และการลงทุน การเขียนเเผนธุรกิจ ไปจนถึงการช่วยเหลือด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  • ศึกษาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณในการจัดตั้งบริษัท
  • การวิเคราะห์ทางด้านอุตสาหกรรมและการตลาดของแต่ละธุรกิจ (Industry and market research)
  • การเขียนแผนธุรกิจและศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility study)
  • การจัดตั้งบริษัท (Set up a company)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์