พัฒน คอนซัลติ้ง ถูกก่อตั้งโดยมืออาชีพยุคใหม่ที่มีประสบการณ์ผ่านงานที่หลากหลายเช่น ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาทางธุรกิจชั้นนำ เช่น Deloitte นอกจากนี้ที่ปรึกษาของเรายังเคยผ่านประสบการณ์ในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทั้งบริษัทไทยและต่างประเทศที่ลงทุนในประเทศไทย เช่น พลังงาน พลังงานทดเเทน ธนาคาร ชิ้นส่วนยานยนต์ โรงเเรม ไอที และอีื่น ๆ อีกมากมาย
          พัฒน คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจสำหรับบริษัททั้งในและต่างประเทศที่ประกอบกิจการและลงทุนในประเทศไทย โดยตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการเรื่องสำคัญด้านการบัญชี การตรวจสอบและรับรองบัญชี การวางระบบบัญชี การบริหารจัดการด้านการเงิน การวิเคราะห์การลงทุน และการบริหารจัดการด้านภาษี ความท้าทายนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ขาดทรัพยากรด้านบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งพัฒน คอนซัลติ้ง มองเห็นความท้าทายนี้และมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายอันจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการบริหารกิจการอย่างประสบความสำเร็จได้โดยผ่านการมีข้อมูลที่สำคัญที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ

เขียนแผนธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชี
วางระบบบัญชี
จัดทำบัญชี ภาษีอากร
บริการปรึกษาการลงทุน

บริการ

บริการด้านงานตรวจสอบบัญชี วางระบบ จัดทำบัญชี และภาษีอากร

พัฒนสั่งสมประสบการที่ยาวนานด้านงานตรวจสอบบัญชี การจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน วางระบบบัญชี บริการด้าน BOI รวมทั้งงานด้าน Due Diligence ให้กับธุรกิจที่หลากหลายทั้งบริษัทไทยและต่างชาติ

บริการที่ปรึกษา CFO สำหรับ SMEs

บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีเพียงพนักงานฝ่ายบัญชีซึ่งช่วยเหลือในการลงบันทึกปัญชีและปิดงบการเงินเพื่อยื่นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริการที่ปรึกษาการลงทุนเเบบ One-stop

สำหรับผู้ประกอบหรือนักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในประเทศไทย พัฒน คอนซัลติ้ง สามารถช่วยเหลือท่านได้โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ด้านการตลาด การเงิน และการลงทุน การเขียนเเผนธุรกิจ ไปจนถึงการช่วยเหลือด้านจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท


ความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของ
พัฒน คอนซัลติ้ง

บทความน่าสนใจ

794 ผู้เข้าชม
พัฒน คอนซัลติ้ง เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจสำหรับ บริษัททั้งในและต่างประเทศที่ประกอบกิจการและลงทุน ในประเทศไทย
3013 ผู้เข้าชม
พัฒน คอนซัลติ้ง ได้ให้บริการกับลูกค้าทั้งบริษัทไทยและ บริษัทต่างประเทศที่มีบริษัทย่อยอยู่ในประเทศไทย เช่น บริษัทญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส มาเลเซีย อินเดีย เป็นต้น
2263 ผู้เข้าชม

ลูกค้าของเรา

ติดต่อสอบถาม  โทร. 02 052 5499 , 092 878 9142
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์